Spelling

Op deze pagina vind je een overzicht van alle theorie en oefeningen i.v.m. spelling.

Wie alle oefeningen wil maken, beveel ik onderstaande volgorde aan.

 1. Basisprincipes van de spelling
 2. Spelling van de klinkers
 3. Spelling van de tweeklanken
 4. Spelling van de medeklinkers
 5. Verdelen in lettergrepen
 6. Spelling van de werkwoorden
  1. Tegenwoordige tijd
  2. Verleden tijd
  3. Engelse werkwoorden
  4. Voltooid en onvoltooid deelwoord
  5. Gemengde werkwoordsoefeningen

   

 7. Hoofdletters
 8. Leestekens
 9. Woordtekens
 10. Klinkerbotsingen
 11. Aaneenschrijven van woorden
 12. Afkortingen
 13. De tussenletters
 14. Verkleinwoorden