Getallen

De regels om getallen voluit te schrijven zijn heel eenvoudig.

 • Schrijf alle getallen tot en met duizend aan elkaar.
 • Na het woord “duizend” volgt een spatie.
 • Veelvouden van miljoen en miljard worden met een spatie geschreven.

Bijv.

 • achthonderdtweeënzeventig.
 • Vijftienduizend driehonderdachtentwintig
 • Twaalf miljoen vijfhonderdvierendertigduizend honderdachtentwintig

Oefening

Samenstellingen

 • Samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven.
  Pennenzak, eerstehulppost, schoolgebouw, eenrichtingsverkeer, donkerblauw, reuzegroot, Antwerpsesteenweg.
 • Als de samenstelling moeilijk te lezen is, dan kun je een koppelteken gebruiken.
  Zonne-energie, na-apen, gala-evenement, radio-oproep, zo-even.
 • Tussen gelijkwaardige delen in een samenstelling zet je ook een streepje als je de woorden van plaats kunt veranderen.
  een Brits-Frans bedrijf (want ook Frans-Brits bedrijf)
  een zwart-witfoto.(want ook een wit-zwartfoto)
  Maar privaatrechtelijk (want rechtelijkprivaat bestaat niet)
 • Als de samenstelling eindigt op een naam, dan zet je een streepje voor de naam.
  regering-Verhofstdadt, proces-Van Noppen.
 • Voor of achter een cijfer, letter of teken zet je een streepje.
  16-jarige, A4-formaat, een +-teken.
 • Voor of achter een initiaalwoord zetten we een streepje.
  tv-programma, pc-spel, pc-netwerk.
 • Afkortingen schrijven we aan het woord vast, tenzij ze met een hoofdletter beginnen.
  aidspatiënt, VRT-programma.
 • We zetten een streepje na de volgende elementen:
  • niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- of meester-
  • -generaal, -president, -testamentair, -verbaal, -militair
  • Sint- of St.-
   niet-roker, oud-burgemeester, substituut-procureur, collega-journalist, interim-leraar, directeur-generaal, proces-verbaal, Sint-Jozef, St.-Anna

Samenstellingen met Engelse woorden

 • Engelse woorden vormen een speciaal geval. Hieronder vind je enkele regels om ze toch correct te schrijven.
Online, downloaden, voicemail Als de woorden in het Nederlands vaak gebruikt worden, dan schrijven we ze aan elkaar.
Body-art, drive-in, e-mail, pay-tv Gebruik een koppelteken om leesproblemen te voorkomen.
Back-up, black-out, warm-up Gebruik ook een koppelteken als het woord met een voorzetsel eindigt dat met een klinker begint.
Flashback, flashforward, comeback, playback. Als dat voorzetsel niet met een klinker begint, dan schrijf je het aaneen.

Oefeningen

Vaste woordcombinaties

Een aantal vaste woordcombinaties kunnen zowel aan elkaar als met een spatie geschreven worden, naargelang van de betekenis. De volgende gevallen leiden bij heel veel taalgebruikers tot verwarring.

allang

Ik weet allang wat je van plan bent.

al lang

Hij staat al lang voor het rode licht.

allesbehalve

Hij is allesbehalve behulpzaam.

alles behalve

Je krijgt alles behalve mijn juwelen.

evengoed

Je kunt evengoed nog wat blijven.

even goed

Je voetbalt even goed als je grote broer.

tekort (het)

Het tekort op de begroting.

te kort

Ze hadden mensen te kort.

tenminste

Ik ga mee, als het tenminste niet sneeuwt.

ten minste (op z’n minst)

Ten minste houdbaar tot datum aan onderkant.

tenslotte

Je kunt tenslotte niet altijd winnen.

ten slotte (tot slot)

En het vierde punt, ten slotte, ben ik vergeten.

teveel (het)

Kinderen met ADHD hebben een teveel aan energie.

te veel

Te veel problemen blijven onopgelost.

zoveel

Dat kost vijf euro, zoveel!

zo veel

We proberen zo veel mogelijk mensen te redden.

Oefeningen

 • Wat is de juiste spelling?
 • Maak samenstellingen
 • Aan elkaar of los?

 Start de oefeningen hier.


3 reacties

Gulinck · 18 maart 2018 op 20:30

Er staan redelijk wat fouten in je oefeningen.
Enkele voorbeelden:
Vlug, de trein komt er aan. Correct: De trein komt eraan.
Daar mag je niet aan komen. Correct: Daar mag je niet aankomen.

  Kevin · 27 maart 2018 op 14:24

  Bedankt voor het melden. Ik pas het aan in een volgende update.

Clavier Caroline · 1 juni 2019 op 15:22

iets linken aan iets of linken met iets…

Geef een reactie of stel een vraag.