Een of twee klinkers?

Spellen of spelen?

vrije klank in een open lettergreep een klinker bijv. lo-pen
in een gesloten lettergreep twee klinkers bijv. ver-staan
gedekte klank altijd één klinker bijv. per-sen

Oefening

i, ie, y of ey?

We schrijven altijd een -ie (vrije of lange [i]) in een gesloten lettergeep

Dier, pier, zwier, stier

We schrijven de vrije (of lange) [i] in een open lettergreep met -ie:

Mie – ren, Tie – nen, fabrie – ken

Dus ook op het einde van een woord

Drie, kanarie, lelie

Let op: ook een -ie bij samenstellingen of afleidingen van deze woorden!!

Drieën, kanarievoer, leliebloem

Maar we schrijven een -i:
• In sommige bastaardwoorden en vreemde woorden (dat zijn woorden uit een andere taal) met een klemtoon op de –i: ski, lire, China, benzine, kilo, critici
• In sommige bastaardwoorden en vreemde zonder een klemtoon op de –i: taxi, juni

De [i] vormt dus een moeilijk geval. Soms schrijven we -i, soms -ie, soms -y of soms zelfs -ey! Het is te ingewikkeld om er regels voor op te geven. Daarom kan je beter de volgende woorden goed studeren!

-i Alibi Gitaar Piramide
Bikini Libië Ritme
Cilinder Tiran Sfinx
-ie Hij skiet (ik ski) Mozaïek Geolied
Jezuïet
-y Analyse Psycholoog Encyclopedie
Baby Hobby Labyrint
Sympathie Chrysant Hypotheek
Mysterie Synagoge Pyjama
Rugby Mythe Synoniem
Cyclus Hyena Penalty
Systeem Type Hygiëne
Teddybeer Polyvalent Rally
Dynamiet Hymne Pony
Fysica Dynamisch Psychiater
-ey Hockey Jockey volleybal

Oefeningen

  • i of ie?
  • i of y?
  • i of ie?
  • i, ie of y?

Klik hier om de oefeningen te starten.

Enkele uitzonderingen

De /ee/ aan het einde van een woord wordt altijd dubbel geschreven. Ook in een samenstelling behouden we de dubbele ee.

bijv. zee – zeevis, twee – tweeling

In het Frans kan een woord eindigen op é (café) of ée (matinée). In het Nederlands valt de é in de dubbele ée weg.

Bijv. café en comité met é maar matinee, puree, prostituee, assemblee zonder é.

De /oo/ voor ‘ch’ schrijven we altijd dubbel, dus ook in open lettergrepen.

Bijv. goochelen, loochenen (liegen)

De /uu/ voor ‘w’ schrijven we altijd enkel, dus ook in een gesloten lettergreep.

Bijv. duw, schaduw, afschuwelijk.

Oefeningen


0 reacties

Geef een reactie of stel een vraag.