Algemene Voorwaarden voor gebruikers van kevinvermassen.be

Alle informatie die kevinvermassen.be communiceert via de website, via andere elektronische wegen zoals e-mail, alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Kevinvermassen.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je pc, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door kevinvermassen.be verzonden emails .

Het gebruik van deze site is gratis.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door kevinvermassen.be

kevinvermassen.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op kevinvermassen.be en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Kevinvermassen.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Kevinvermassen.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Publicatie op de website van kevinvermassen.be is daarvoor afdoende. Het is aan kevinvermassen.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.