De apostrof of weglatingsteken

Wanneer mag je een weglatingsteken gebruiken?

 • Een woord dat eindigt op 1 klinker (a, e, i, o, u, y) krijgt een weglatingsteken als we het meervoud maken of de bezitsvorm maken.
  Meervoud: bijv. 1 piano –> 2 piano’s, oma’s, auto’s, kiwi’s, baby’s.
  Bezitsvorm: de paraplu van opa –> opa’s paraplu, Leo’s fiets
  Deze regel geldt dus niet voor woorden die op ee, é, een doffe e of meerdere klinkers eindigen.
  Bijv. cafés, cadeaus, Belgiës provincies, tantes.
 • Een naam die eindigt op een sisklank krijgt een weglatingsteken in de bezitsvorm.
  de fiets van jan –> Jans fiets (+s), maar als het woord eindigt op een sisklank:
  Bijv. de gedichten van Claus –> Claus’ gedichten, Merckx’ fietsen, Lorenz’ theorie.
 • Als er een deel van een woord is weggelaten.
  Bijv. z’n, m’n, A’pen, 20 februari ’06, ‘s ochtends.
 • Afleidingen van letters, cijfers en afkortingen.
  Bijv. twee 8’en, vijf a’s, SP.A’er.
 • Bij verkleinwoorden op –y
  Bijv. baby’tje, pony’tje

Oefeningen

Accenttekens

 • In ingeburgerde (veel gebruikte) woorden uit het Frans schrijf je geen accenten, alleen op de e als dat nodig is voor de uitspraak.
  Met accent: café, comité, enquête, première.
  Zonder accent: etage, matinee, controle, depot.
 • In niet-ingeburgerde woorden blijven alle accenten staan.
  maître d’hôtel, déjà vu, tête-à-tête, maîtresse
 • Soms kun je ook een accent aigu plaatsen om een extra klemtoon te leggen.
  een pen of één pen, ik was er vóór jou, dat deed ik niét!

Als je twijfelt: opzoeken!

Oefening

Deelteken of trema

 • Het deelteken gebruik je alleen maar om te voorkomen dat je een klank verkeerd zou lezen.
  De regel geldt voor 14 lettercombinaties: aa, ae, ai, au, ee, ei, eu, ie, oe, oi, oo, ou, ui, uu
  Bijv. maïs, Israël, zeeën, officiële, geüniformeerd, heroïne, zoölogie, ruïne.
 • Let op: deze regel geldt niet voor samenstellingen! Tussen samenstellingen met klinkerbotsingen zet je een koppelteken.
  Bijv. Zee-egel, na-apen, zonne-energie.
 • Je schrijft ook geen deelteken in de Franse uitgangen -ien, -ienne en de Latijnse uitgangen -eus, -eum.
  Bijv. elektricien, lesbienne, deus, museum.

Oefeningen

 • Deelteken of trema?
 • Deelteken
 • Welk woord is fout geschreven?
 • Afleidingen maken

 Start de oefeningen hier.


0 reacties

Geef een reactie of stel een vraag.