Open en gesloten lettergrepen

Soms is het nodig om een woord te splitsen op het einde van een regel. Je kunt splitsen na een lettergreep.

Bijv. spe-len bestaat uit 2 lettergrepen, cho-co-la-de bestaat uit 4 lettergrepen.

Pa-pier, spe-len, zee,  lie-gen, li-ni-aal, lo-pen, vu-ren, roe-pen. Deze lettergrepen eindigen op een klinker, we noemen ze open lettergrepen.
Bos-spel, kaar-ten, pis-te, ver-war-ming, bees-ten, les-sen. Deze lettergrepen eindigen op een medeklinker, we noemen ze gesloten lettergrepen.

 Oefening

Splitsen in lettergrepen

Waar moet je nu precies splitsen? De volgende regels geven je hierover een beetje meer uitleg.

Lo-pen, spe-len, mu-ren, bo-ren, sla-pen. Als er één tussenmedeklinker is, dan gaat die naar de volgende lettergreep.
Bos-sen, kas-ten, wer-ken, mis-ten, bus-sen.Opgelet:
La-chen, biblio-theek
Twee tussenmedeklinkers worden van elkaar gescheiden.-ch en –th worden niet van elkaar gescheiden en gaan allebei naar de volgende lettergreep.
Bor-stel, amb-tenaar, Aziati-sche Als er 3 of meer medeklinkers na elkaar staan dan gaan er zoveel naar de volgende lettergreep als dat er aan het begin van een Nederlands woord kunnen staan.
Pi-ano, be-amen, ui-er, koe-ien We splitsen tussen 2 klinkers, maar tweeklanken blijven samen.
Ezel, piano Je mag nooit één klinker alleen zetten aan het begin of het einde van een woord!
Let op:
Pianootje –> piano-tje
Als we verkleinwoorden splitsen dan schrijven we terug het oorspronkelijke woord.

Oefening

 • Splits de woorden in lettergrepen
 • Splits de woorden in lettergrepen

Start de oefeningen hier.


14 reacties

Hilde Devos · 29 september 2017 op 13:46

Mag ik zo vrij zijn te vragen hoe het woord villaatje gesplitst wordt?

  Kevin · 30 september 2017 op 08:56

  Dat is vil – la – tje

  Bron: http://woordenlijst.org/#/?q=villaatje

   Claartje Michels · 1 april 2022 op 08:21

   Dan verdwijnt er dus een a…. dat is best vreemd, toch?

    Kevin · 1 april 2022 op 09:01

    Het ziet er inderdaad wat vreemd uit, maar bij verkleinwoorden schrijven we het grondwoord als we verdelen in lettergrepen: vil – la – tje, pi-a-no-tje, …

Louise · 1 oktober 2021 op 14:17

Hoe splits je dan het woord funderinkje?

Claartje Michels · 1 april 2022 op 11:29

Hi, ik heb de oefeningen gedaan en ik heb een vraag over het woord airconditioning.
Stereo moet in 2 lettergrepen en niet in 3 want de o mag niet alleen staan. Waarom mag dat bij airconditioning wel? Want goed gerekend wordt: air-con-di-ti-o-ning

  Kevin · 5 april 2022 op 12:17

  Er mag enkel geen klinker alleen staan aan het begin of eind van een woord. Daarom is de ‘o’ in airconditioning geen probleem.

Heidi · 6 januari 2023 op 14:57

Hoe splits ik mooie of fraaie in lettergrepen en kan ik deze woorden aan het einde van de zin afkorten?

  Kevin · 6 januari 2023 op 17:10

  Dag Heidi

  Mocht je de woorden kunnen splitsen, dan zou het mooi-e en fraai-e worden (splitsen na de tweeklank), maar aangezien je nooit een klinker alleen mag zetten aan het begin of einde van een woord, splitsen we dus niet. Mooi-er en fraai-er kunnen dus wel.

Frieda Goovaerts · 8 juli 2023 op 14:14

hoe splits ik “oplossing”

Arnold · 12 september 2023 op 22:51

Hoe splits ik ‘manuscript’?

Geef een reactie of stel een vraag.