Verkleinwoorden

De tussenletters

Afkortingen

Aaneenschrijven van woorden

Klinkerbotsingen

Woordtekens

Leestekens

Hoofdletters

Werkwoorden – Onvoltooid verleden tijd

Werkwoorden – onvoltooid tegenwoordige tijd