Spelling van de klinkers - moeilijke gevallen

Quiz

Beantwoord de vragen.