Vul in met de opgegeven enkele of dubbele klinker

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
a of aa?

Voorbeeld
h__m = ham

Schrijf het woord volledig over!

__rd__ppel =
h__n =
h__nen =
boodsch__ppenw__gentje =
b__kken =
vl__m =
vl__mmen =
document__tie =
__zijn =
h__s =
t__rt =
b__n__nen =
__n__n__s =
sod__ =
w__spoeder =
c__c__o =
p__nnenkoeken =
m__yonaise =
k__ndijsuiker =