Vul in met de opgegeven enkele of dubbele klinker

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
e of ee?

Voorbeeld

m__lk = melk

Schrijf het woord volledig over!

m__l =
fl__s =
l__ggoed =
th__ =
z__vruchten =
kr__nten =
kr__ft =
kr__ften =
p__r =
p__r__n =
d__gwaren =
p__per =
b__ssen =
j__n__v__r =
__v__rzwijn =
__nd =
pan__rm__l =
__rwt__n =
sm__rkaas =
l__v__rtraan =