Schrijf de getallen voluit.

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
45 -
82 -
128 -
512 -
1024 -
4762 -
16 384 -
128 539 -
536 842 -
2 735 982 -
10 548 637 852 -