Voornaamwoorden

 Voornaamwoorden herkennen Een voornaamwoord is een woord dat verwijst naar iets anders. Het woord waarnaar verwezen wordt, heeft een bepaalde zelfstandigheid (vaak een zelfstandig naamwoord). De man loopt over straat. Hij loopt daar. (‘Hij’ verwijst naar ‘de man’) De kinderen spelen in de woonkamer. Ze spelen met de blokjes. Loïc trouwt met Josefien. Hij trouwt […]