Schrijf de volgende woorden met een weglatingsteken

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
Bijvoorbeeld
Morgen 's Morgens kan het nog heel koud zijn.

Avond - maak ik graag een lange wandeling.
Winter - valt de sneeuw hier een halve meter dik.
Zomer - kan een frisse plons in het zwembad je verkwikken.
ochtend - geraak ik maar moeilijk uit bed
Zijn - Hij was agenda vergeten.
Mijn - Dat was idee.
Het regent - Ik ga schuilen want verschrikkelijk.