Schrijf je deze woorden met of zonder weglatingsteken?

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
Baby - Die twee gedragen zich nog als .
Anna - Dat is schrift.
Milieu - Zij komen uit wel heel verschillende .
Dj - draaiden hun platen grijs.
Schrijf je professoren met twee ?
Hobby (+tje) - Dat is een klein van mij.
Cowboy - In Amerika leven nog echte .
Guido - Dat is jas.
tante - Dat is fiets.
Villa - We bezitten hier verschillende
Brussel - Grote Markt bezoeken is een dure aangelegenheid.