Categorieën
Nederlands Spelling

Engelse werkwoorden

Engelse werkwoorden vervoegen

Woorden die we uit het Frans, Latijn of een andere taal overnemen, worden in de loop van de tijd aangepast aan de Nederlandse spelling.

Maar Engelse woorden behouden hun schrijfwijze!

De Stam

De stam van de Engelse werkwoorden, vormen we op dezelfde manier als in het Engels. Die stam gebruiken we dan verder als een Nederlands werkwoord.

Engels woord Nederlands werkwoord Stam
to fax faxen (ik) fax (nu)
to snooker snookeren (ik) snooker (nu)
to barbecue barbecueën (ik) barbecue (nu)

Oefening

Uitzonderingen

1. Als het Engelse werkwoord eindigt op een dubbele medeklinker, dan schrijven we één medeklinker als dat de uitspraak niet verandert!

Engels woord Nederlands werkwoord Stam
to cross crossen (ik) cros (nu)
to volleyball volleyballen (ik) volleybal (nu)
to paintball paintballen (ik) paintball (nu)

Enkel het werkwoord paintballen behoudt de dubbele ‘ll’ omdat anders de uitspraak van het woord verandert.

2. Als het Engelse woord een /oo/ -klank heeft in de laatste lettergreep, dan vernederlandsen we het werkwoord en schrijven we een dubbele oo.

Engels woord Nederlands werkwoord Stam
to promote promoten (ik) promoot (nu)
to score scoren (ik) scoor (nu)

 Oefening

Engelse werkwoorden vervoegen

Nadat je de stam van het Engelse werkwoord hebt gevonden, is de vervoeging eenvoudig. Je past dezelfde regels toe als bij de Nederlandse werkwoorden.

M.a.w. in de 2e en 3e persoon enkelvoud OTT: STAM + t.

In de OVT: STAM + te(n) of de(n) (‘t kofschip).

Het voltooid deelwoord: ge + stam + d of t (‘t kofschip)

infinitief stam 2e en 3e persoon OTT 1e persoon OVT voltooid deelwoord
faxen fax hij faxt ik faxte ik heb gefaxt
downloaden download hij downloadt ik downloadde ik heb gedownload
rugbyen rugby hij rugbyt ik rugbyde ik heb gerugbyd
hockeyen hockey hij hockeyt ik hockeyde ik heb gehockeyd
barbecueën barbecue hij barbecuet ik barbecuede ik heb gebarbecued

 Oefening

Categorieën
Nederlands Spelling

Verdelen in lettergrepen

Open en gesloten lettergrepen

Soms is het nodig om een woord te splitsen op het einde van een regel. Je kunt splitsen na een lettergreep.

Bijv. spe-len bestaat uit 2 lettergrepen, cho-co-la-de bestaat uit 4 lettergrepen.

Pa-pier, spe-len, zee,  lie-gen, li-ni-aal, lo-pen, vu-ren, roe-pen. Deze lettergrepen eindigen op een klinker, we noemen ze open lettergrepen.
Bos-spel, kaar-ten, pis-te, ver-war-ming, bees-ten, les-sen. Deze lettergrepen eindigen op een medeklinker, we noemen ze gesloten lettergrepen.

 Oefening

Splitsen in lettergrepen

Waar moet je nu precies splitsen? De volgende regels geven je hierover een beetje meer uitleg.

Lo-pen, spe-len, mu-ren, bo-ren, sla-pen. Als er één tussenmedeklinker is, dan gaat die naar de volgende lettergreep.
Bos-sen, kas-ten, wer-ken, mis-ten, bus-sen.Opgelet:
La-chen, biblio-theek
Twee tussenmedeklinkers worden van elkaar gescheiden.-ch en –th worden niet van elkaar gescheiden en gaan allebei naar de volgende lettergreep.
Bor-stel, amb-tenaar, Aziati-sche Als er 3 of meer medeklinkers na elkaar staan dan gaan er zoveel naar de volgende lettergreep als dat er aan het begin van een Nederlands woord kunnen staan.
Pi-ano, be-amen, ui-er, koe-ien We splitsen tussen 2 klinkers, maar tweeklanken blijven samen.
Ezel, piano Je mag nooit één klinker alleen zetten aan het begin of het einde van een woord!
Let op:
Pianootje –> piano-tje
Als we verkleinwoorden splitsen dan schrijven we terug het oorspronkelijke woord.

Oefening

  • Splits de woorden in lettergrepen
  • Splits de woorden in lettergrepen

Start de oefeningen hier.

Categorieën
Nederlands Woordleer

Herhalingsoefeningen woordleer

alle geziene theorie even te testen of om te zien welke onderwerpen je best nog even herhaalt, kun je deze herhalingsoefeningen maken.

Alle geziene woordsoorten vind je hier nog eens op een rijtje: