Is het een open of gesloten lettergreep?

Quiz

Beantwoord de vragen.