In deze les leer je werkwoorden herkennen en ontdek je dat er 3 soorten werkwoorden bestaan: zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden.

Klik op de dubbele pijl rechts onderaan om de les op je volledige scherm te bekijken.


7 reacties

Persoonsvorm – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 18:34

[…] persoonsvorm (pv) vind je door een ja/nee-vraag te maken. Het werkwoord dat vooraan in de zin staat is dan de persoonsvorm. […]

Werkwoordelijke aanvulling – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 18:35

[…] je persoonsvorm een hulpwerkwoord is dan heeft de persoonsvorm op zich geen betekenis. Die betekenis zit dan in 1 of meerdere […]

Niet-werkwoordelijke aanvulling – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 18:36

[…] hoort er bij de persoonsvorm nog een woord dat geen werkwoord is. Dat stukje noemen we dan een niet-werkwoordelijke aanvulling (n.w.w.a.). De meest voorkomende […]

Werkwoorden – onvoltooid tegenwoordige tijd – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 19:35

[…] infinitief is de vorm van het werkwoord die je in het woordenboek vindt: lopen, spelen, hebben, zwemmen. In het Nederlands eindigt die […]

Werkwoorden – Onvoltooid verleden tijd – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 19:42

[…] Vergelijk de volgende werkwoorden. […]

De tussenletters – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 20:21

[…] het eerste deel een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord is (drinken, branden, goed, lief) Bijv. drinkbroer, brandewijn, […]

Naamwoordelijk gezegde – Kevin Vermassen · 1 augustus 2016 op 20:41

[…] een woord of woordgroep dat geen werkwoordelijke aanvulling is. Dit is het geval wanneer de pv een koppelwerkwoord is (zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, […]

Geef een reactie of stel een vraag.