NederlandsNT2

Schoolspullen

Leer het schoolgerief benoemen.

  • Zet de paren bij elkaar.
  • Quiz.

Start de oefeningen hier.

Geef een reactie of stel een vraag.