Eindopdracht Kodu

Power Ups, Levens & Timer in Kodu

Pagina’s gebruiken en perspectieven veranderen in Kodu

Kopiëren, klonen & creatables in Kodu

Het plot

Karakters laten bewegen, paden creëren en gedrag configureren

Een landschap creëren in Kodu

Programmeren zonder computer

Kodu installeren

Games programmeren met Kodu