Tag: leenwoorden

  • Basisbegrippen van de Nederlandse spelling

    Basisbegrippen van de Nederlandse spelling

      Gelijkvormigheid en vormovereenkomst Gelijkvormigheid We schrijven een woord(deel) altijd op dezelfde manier. Ook al wordt het soms anders uitgesproken. Bijv. pad en niet pat, want het is ook padden. Vormovereenkomst We vormen onze woorden altijd op dezelfde manier. Bijv. stationsstraat en niet stationstraat, want het is ook stationsgebouw. Het is ook fietsster en niet…