Werkwoorden: gemengde oefeningen

Voltooid en onvoltooid deelwoord

Werkwoorden – Onvoltooid verleden tijd