Persoonsvorm

Persoonsvorm herkennen De persoonsvorm (pv) vind je door een ja/nee-vraag te maken. Het werkwoord dat vooraan in de zin staat is dan de persoonsvorm. Bijvoorbeeld: Dat / is / de Playstation 4 van Timo. // Is / dat / de Playstation 4 van Timo? // Je / hebt / mijn Lees meer…

Zinsdelen

Zinsdelen herkennen Als je tegen iemand iets wilt vertellen dan doe je dat in stukjes. Elk stukje bevat informatie. We moeten onze informatie opdelen omdat het anders te moeilijk wordt voor de luisteraar om het te begrijpen. Stel je maar eens een boek voor zonder leestekens. Daarom plaatsen we na Lees meer…

Zinsleer – overzicht

Als je een taalt leert en bestudeert kom je al snel in aanraking met begrippen als persoonsvorm (pv) en onderwerp (o). Het zijn begrippen die je zeker moet beheersen om de taal meester te worden. Een goede kennis van de zinsleer zal je begrip van spelling vergroten. Je zal bijv. Lees meer…