Verdeel in zinsdelen

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
Tik de zinnen over en zet een schuine streep tussen de zinsdelen. Op het einde van de zin zet je een dubbele streep. Voorbeeld:

Jan gaat elke ochtend om halfacht naar school.

Jan / gaat / elke ochtend / om halfacht / naar school. //

Laat voor en na elke schuine streep een spatie! Anders kan de computer je zinnen niet correct verbeteren. Vergeet ook de leestekens niet.

De iPod kost 250€.


Ik wil graag een Nintendo Wii.


Heb je de nieuwe Harry Potter gisteren gezien?


De Afrikaanse vrouw droeg de waterkruik op haar hoofd.


De schaapjes liepen vredig in de wei.


Haar nieuwe gsm rinkelde de hele avond onophoudelijk.


De sfeer onder de voetbalsupporters was heel grimmig.


Hij had het boek in een namiddag uitgelezen.


Voor het nieuwe schooljaar hadden alle kinderen van het eerste leerjaar een nieuwe boekentas gekocht.


Mag ik je balpen even lenen?