Zoek de persoonsvorm en de werkwoordelijke aanvulling

Quiz

Beantwoord de vragen.