Zoek de persoonsvorm en de niet-werkwoordelijke aanvulling

Quiz

Beantwoord de vragen.