Zoek de persoonsvorm en het naamwoordelijk deel

Quiz

Beantwoord de vragen.