Zijn deze woorden bijwoorden of niet?

Quiz

Beantwoord de vragen.