Engelse werkwoorden: uitzonderingen

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
Hieronder krijg je de Engelse vorm van een werkwoord en de Nederlandse infinitief. Geef de correcte Nederlandse stam. Let op: het zijn allemaal uitzonderingen!

Engelse vormNederlandse vormstam (ik ... nu)
to promotepromoten
to volleyballvolleyballen
to baseballbaseballen
to paintballpaintballen
to scorescoren
to crosscrossen