Afleidingen

invuloefening

Vorm afleidingen. Let daarbij op de toepassing van de regels bij de tussenletters, het aneenschrijven, het koppelteken en de apostrof! Klik nadien op check om jouw antwoorden te controleren.
1. 60+er
2. lila achtig
3. zorg loos
4. Spa er
5. idee loos
6. sms en
7. BV s
8. 8 en
9. bh tje
10. lay out