Tweeklanken: vul au of ou in

invuloefening

Vul de ontbrekende tweeklank (au of ou) in. Klik nadien op check om jouw antwoorden te controleren. Indien je één of meerdere fouten gemaakt hebt, krijg je een herkansing.
1. nagels met r wrandjes
2. afsn wen
3. uitj wen
4. het bed wde gras
5. verb wereerd
6. kippenb t
7. f na
8. s na
9. toritair
10. w welen
11. tr ma
12. h weel
13. l ter
14. mi wen
15. sm tebol