ei of ij?

Invuloefening

Vul de oefening in, klik op controleer om je oefening na te kijken. Gebruik de "hint"-knop om de eerste letter te krijgen. Let op: je verliest punten als je op de "hint-"knop klikt.
Schrijf je de volgende woorden met ei of ij?

Ik ga steeds op r……s met de tr……n .
Dan koop ik alt……d een ……sje .
W…… r……den dan naar een kl……n dorpje op de h…… .
Ken j…… een ……land waar een r……ke sj……k woont?
Het kl……ne m……sje schr……t de hele dag.
Er zit een aardb…… in de r……st .
Moeder ber……dt een maaltijd, terwijl vader het paard ber……dt .
H…… k……kt naar de oude ……k .
Heb j…… een l……stje met de pr……zen ?
De k……zer koopt z……n kled…… in Par……s .
De gids l……dt de toeristen door de stad.
De onderw…..zer zegt dat het waterp……l van de ……zer nog st……gt .
Het c……fer v……f komt net voor zes.
“Je kan niet str……ken met een v……l ”, zegt de m……d .
“Wie dat zegt, is niet goed w……s ”, antwoordt m……n kl……ne zus.