Schrijven we enkele of dubbele medeklinkers? Duid het juiste antwoord aan.

Quiz

Beantwoord de vragen.