Medeklinkers

Vul de gaten.

Schrijf je antwoord in de vakjes. Klik daarna op controleer.
Oefening 8: Schrijf het meervoud correct van de volgende woorden

Pet
Vis
Bus
Mus
Stoel
Neus
Voetbal
Pop
Ziel
Net
Poes
Reus
Wiel
Rat
Tor
Vos