Welk leesteken past op de plaats van het kruisje?

Quiz

Beantwoord de vragen.