Woorden uit het Frans

Quiz

Beantwoord de vragen.