Welke emotie zie je?

Zet de paren bij elkaar.

Zet de items aan de rechterkant bij de items aan de linkerkant.