Zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord of hulpwerkwoord?

Quiz

Beantwoord de vragen.