Zijn deze woorden voorzetsels of niet?

Quiz

Beantwoord de vragen.