Welk soort telwoord is het?

Quiz

Beantwoord de vragen.