Zijn de volgende woorden bijvoeglijke naamwoorden?

Quiz

Beantwoord de vragen.