Welke klank zijn de onderstreepte klinkers?

Quiz

Beantwoord de vragen.